Februari 2023
Denna sida är under utveckling och sidan befinner sig fortfarande i beta-stadiet.

Mellan Vätövägen och Estunavägen i handelsområdet Storsten har denna VVS-grossist byggt ett hämtlager och kontor på 1300 kvadratmeter.

Bygglov, ansökan – 2018-12-13
Bygglov, beviljat – 2019-12-18
Startbesked – 2020-02-27
Slutbesked – 2021-07-20

Close Menu