Februari 2023
Denna sida är under utveckling och sidan befinner sig fortfarande i beta-stadiet.

Hårnacka ligger nordöst om Norrtälje med sjön Gillfjärden som avgränsar i norr och Vätövägen i söder. Här pågår nybyggnation i två olika områden med två fastigheter på varje ställe. Hårnacka 3:34 och Hårnacka 3:35 samt Hårnacka 2:20 och Hårnacka 2:21.

  • 1
  • 2
Close Menu